B2B Prestige

Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileriyle Türkiye’deki özel sektör temsilcilerinin buluştuğu iş geliştirme platformudur. Kapalı devre hizmetler üretmektedir.
Diplomasinin ticari kanallarını kullanarak iş dünyasın yurtdışında yatırım ve karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Bütünüyle özel sektör faaliyeti olmakla birlikte bu amaca yönelik bütün STK’larla işbirliği yürütmektedir.
Verdiği hizmetler arasında…
Çoğunluğu  İstanbul’da bulunan özel sektör temsilcileriyle başta Bulgaristan ve Balkan ülkelerinin konsolosları ve ticari ataşeleri arasında köprü oluşturmaktadır.
Bu amaçla yabancı misyon temsilcilerini (konsolos, ticari ataşe vb.) özel sektörle buluşturan kapalı devre toplantılar düzenlenmektedir
Yurtdışında yatırım veya dış ticaret yapan/yapmak isteyen özel sektör kuruluşları ilgilendikleri bölge/ülke/sektörle ilgili iş fırsatlarından haberdar edilmektedir.
Ticari diplomasi yoluyla ülkeler arasında yatırım ve dış ticaret kanallarını genişletmek için bölge, ülke ve sektör raporları yayınlanmaktadır.
Özel sektör temsilcisinin talebi üzerine yatırım yapılacak veya dış ticaret hacmi  geliştirilecek ülkeyle ilgili proje geliştirme dahil her türlü saha çalışması yapılarak, oturum, yatırım, teşvik gibi konularla ilgili her türlü hukuksal destek verilmektedir, anahtar teslim proje yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Özel sektör temsilcisinin talebi üzerine hedef ülke pazarında kamu ilişkileri yönetimi ve Network tesis edilmektedir. Yatırım ve dış ticareti geliştirmek amacıyla ilişkiler kurulmakta, kritik görevlerdeki yetkililerle buluşma/ tanışma gerçekleştirilmektedir.
Portfolio
KATILIM
B2B Prestige’e sınırlı sayıda şirketler ve onların Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdür/İcra Kurulu Başkanı veya üst düzey yöneticileri de katılabilmektedir. 
B2B Prestige etkinliklerine ekonomi alanındaki güçlü STK temsilcileri, ülkemizde görev yapan büyükelçilik/konsolosluk yetkilileri, kamu ve yerel yönetim temsilcileri de katılmaktadır. 
Üyeler, kendileri için geliştirilen projelerde, ihtiyaç duyacakları ilişki ağını B2B Prestige üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Yıl içinde gerçekleştireceği bütün etkinliklerde katılımcı olma hakkına sahiptir. 
B2B Prestige kapalı devre bir iş geliştirme platformudur.