B2B PRESTIGE DERGİSİ

Aylık periyoda basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Derginin dijital versiyonu, üyelerin haberdar olması gereken gelişmelere ve üyeleri ilgilendiren haberlere de yer veren dinamik bir yayıncılık anlayışına sahiptir. Derginin uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu vardır, aylık dergide kapak konusu olarak her sayıda bir ülke/Pazar dosya olarak incelenmektedir. Üyelerimizin haberleri sayfalarımızda yer bulmaktadır.

Portfolio

B2B Prestige bir “proje geliştirme merkezi” gibi çalışır. Yerel ve uluslararası iş fırsatlarını modelleyerek, üyelerin değerlendirmesine sunar. B2B Prestige, Proje’nin taraflarını (bakanlık, yerel yönetim, konsolosluk) bir araya getirerek “kolaylaştırıcı” bir özelliğe sahiptir. Konsorsiyum oluşumuna yatırımcı ortak bulur, ticaret ve sanayi odası benzeri STK’larla işbirliği yapmaktadır.